how to make a site

Cesta k lepšej rodine

Občianske združenie Cesta k lepšej rodine zacielilo svoje aktivity do oblasti zlepšovania morálneho stavu spoločnosti,
nakoľko morálka spoločnosti upadá a pri pohľade na opakujúcu sa históriu, úpadok morálky je spojený s poklesom
duševného zdravia spoločnosti, a tým s oslabením spoločnosti ako takej.


Poslaním Občianskeho združenia je v zmysle platných právnych predpisov, medzinárodných dohôd a oficiálnych
medzištátnych deklarácií:
„Šťastie spočíva v zapájaní sa do hodnotných aktivít. Ale existuje len jediný človek, ktorý môže s istotou povedať,
čo vás urobí šťastným: VY.“
Čomu sa venujeme:Náhradná osobná starostlivost
                                Pomoc rodinám v ohrození
                                Systémové riešenia -advokacia
                                Podpora rodičovská 
                                Posilnenie rodiny formou komunity
                                
Naše skužby :Príprava na NRS
                       Podpora náhradných rodín
                       Služby pre rodiny v ohrození
                       Terapie
                       Služby pre mladých dospelých
                       Kluby 
                       Pobyty 
                       Infolinka

 

Kontakt

Adresa:

Stavitelska 60
Bratislava 
831 05

Telefon:

+421917/991 219

E-mail:

cestaklepsejrodine.oz@gmail.com 

O.Z. CESTA K LEPŠEJ RODINE

Schválené Ministretsvom Vnútra Slovenskej Republiky